Utleie av borettslagsbolig

En borettslagsleilighet er ment å være bolig for den som eier andelen. Men det finnes muligheter for å kunne leie den ut likevel.

De viktigste reglene for såkalt utleie «bruksoverlating» er:

  • Andelseieren kan overlate bruken av leiligheten, uten tidsbegrensning, til slektninger i rett opp- og nedstigende linje: det vil si barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre etc. Det samme gjelder for ektefellens slektninger i både opp- og nedstigende linje.
  • Når andelseieren selv har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan bruken av boligen overlates til andre i opptil tre år. Forlenget bruksoverlating krever styrets samtykke. Botiden på ett år kan også oppfylles av andelseierens slektninger, som nevnt i forrige punkt.
  • Andelseieren kan også, uten tidsbegrensning og uavhengig av hvor lenge han eller hun har bodd der, leie ut boligen til andre ved midlertidig fravær som følge av for eksempel nytt arbeidssted, militærtjeneste, utdanning, sykdom eller lignende.
  • I den gamle borettslagsloven ble begrepet «fremleie» brukt om å leie ut borettslagsleiligheten, men i den gjeldende loven fra 2003 heter det «overlating av bruk». Det er styret i borettslaget som formelt godkjenner slik utleie.

Her kan du laste ned skjema for å søke styret om utleie av en borettslagsbolig.

Søknadsskjema