Elbillading

Vi informerte i september i fjor om at ladeanlegget for elbiler ikke kunne ferdigstilles før denne våren. Dette er fordi vi må oppgradere trafoene til 400 Volt for kunne få nok effekt til å lade mange biler. Det er Glitre som utfører dette, samtidig som det må legges nye kabler inn til flere av blokkene.

Dette er nå under planlegging, og forhåpentligvis er det snart på plass – vi venter bare på oppstartsdato fra Glitre. I forbindelse med at det må kobles om i hovedtavlene vil det komme varsling om at strømmen må kobles ut i blokkene, dette vil vi informere om så fort vi vet hvilke dager trafoene skal oppgraderes.