Forhåndsvarsel om generalforsamling

Årets generalforsamling avholdes mandag 06.05.2024, klokken 18.00 på Knutepunkt Fjell

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen må dette gjøres innen 01.03.2024

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse: kontoret@fjellhagen.no, eller du kan melde inn sak via «Min Side». Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side». Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via «Min Side» eller på e-post kan forslaget leveres i postkassen til styret/styreleder som du finner i Det Røde Huset.

Saken må inneholde; Tittel, tydelig beskrivelse av saken, innstilling til vedtak og det må klart fremkomme hva det skal stemmes over. Saken må dateres og signeres av eier(ne).

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.