Styremøte 08. januar

Styret var samlet for årets første styremøte.

Det har vært en rolig juleperiode, men aktiviteten tar seg opp igjen nå.

  • Montering av dører er i gang igjen. Dører til LHV 132, 124, 116, 108 og 100 leveres straks, og monteres fortløpende.
  • Dørene kommer på biler fra fabrikken i Sverige, så det har vært vanskelig å kunne gi nøyaktig leveransedato.
  • I slutten av januar skal alle dørene til leilighetene være montert, da vil vi be NBBO starte innkreving.
  • Alle vil i utgangspunktet få summen delt i 6 avdrag, som innkreves februar – juli.
  • De som ønsker å betale hele summen i ett i februar kan gi en kort beskjed om dette til kontoret vårt eller til fjellhagendor@gmail.com

Det er mye snø, og styret minner om at det er opp til beboer å holde sin plass fri for snø, i henhold til parkeringsbestemmelsene pkt. 4.2:

  • Beboer har selv ansvaret for å holde sin parkeringsplass i alminnelig velstelt stand.
  • Merket parkeringsplass skal holdes ren for snø, det samme gjelder også bil på plassen. Strøing og kosting av egen parkeringsplass utføres av beboer.
  • Parkeringsskilt med leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes plassen som gjesteplass.

Vi vil i første omgang sende skriftlig varsel til beboere som ikke har ryddet sin plass og som tilsynelatende ikke disponerer bil. Disse plassene vil omgjøres til gjesteplasser dersom de ikke er ryddet innen lørdag 20. januar.

Det mangler skilting til sekundær rømningsvei i høyblokkene. De gamle skiltene ble tatt ned i forbindelse med bytte av dør. Styret prøver å løse dette så økonomisk som mulig, og er i gang med å se på muligheten for lys med batteri. Det er kostbart å koble opp nye nødlys med strøm, og LED-lys kan ikke lade opp de selvlysende skiltene vi har hatt tidligere.

Dette er høyt prioritert i styret, og vi skal ha en løsning på plass så snart som overhode mulig.