Styremøte 29. januar

Disse sakene ble diskutert og behandlet av styret:

 • Generalforsamling
  • Arbeidet med årets generalforsamling har startet, se egen nyhetssak med forhåndsvarsling (denne vil også henges i oppgangene).
  • Festsalen i Knutepunkt Fjell er booket, og GF avholdes 6. mai.
  • Styret er klart til å motta og behandle forslag fra andelseiere.
  • Valgkomiteen er i gang med å finne egnede kandidater til styre- og styrelederverv.
 • Brannsikring
  • Vi nærmer oss en løsning for skilting av nødutganger i høyblokkene. Når arbeidet med bytte av dører er utført (innen kort tid) vil vi avtale en befaring av blokkene for å avdekke og rette opp hull og skader i brannvegger. Søppelsjaktene må også sikres.
 • Vi har vedtatt å starte opp en energikartlegging av borettslaget. Denne vil gjennomføres av Energihuset, og vil brukes som grunnlag for videre oppgradering og vedlikehold av bygningene våre.