Forsinkelse for elbillading

Vi må dessverre informere om at det blir forsinkelser i utbyggingen av ladenettverk for elbiler på alle de store parkeringsområdene våre.

For å kunne tilby et kraftig nok ladeanlegg må Glitre Energi oppgradere trafoene våre til 400 V, og dette arbeidet er utsatt til neste vår.

Dette er dessverre helt utenfor Aneo og Fjellhagens kontroll, og det finnes ingen midlertidige løsninger.

Det vil bli opprettet ladeplasser på parkeringsplassene tilhørende LHV 132 og 105, da disse er små og egnet for 230 V. Beboerne som kan benytte seg av lading vil få informasjon i postkassa så fort det er klar for bestilling av ladeboks.

Vi beklager dette, og kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet når Glitre kommer i gang med oppgraderingene.

Har du hørt fra oss?

Vi har nå sendt mail eller brev til alle som må bytte leilighetsdøra si.

Har du ikke hørt fra oss? Sjekk spam-mappa i mailen din eller ta en titt i postkassa.

Vi trenger en tilbakemelding fra alle som har fått brev, gi beskjed om du har byttet dør selv i løpet av sommeren.

Alt som handler om dører kan sendes til fjellhagendor@gmail.com, så svarer vi så fort vi kan.

Vedtak om dører!

Vi har endelig fått et tilbud vi har valgt å gå for, og prisen ender på ca. 11.500 kr ferdig montert.

Under finner du all informasjon vi har i dag. Det er ikke mer styret kan svare på før vi har oversikt over dørene og er klare for bestilling.

Det er opprettet en egen epost for alt som har med dører å gjøre: fjellhagendor@gmail.com

Vi kommer til å ta kontakt med hver enkelt så fort vi får rapporten fra Norsk Brannvern (som har kontrollert dørene samtidig som de sjekket røykvarslere og slukkeutstyr). Det vil fortsatt være mulig å montere dør selv, men denne avgjørelsen må dere ta før vi sender vår bestilling.

 • Om betaling:
  • En samlet faktura for alle dørene må betales av borettslaget, det vil si at vi som får ny dør skylder penger til felleskassa vår. Disse pengene må vi betale tilbake ganske raskt, sånn at borettslaget ikke må ta opp ekstra lån for å starte andre prosjekter.
  • Pengene for døra må betales tilbake til fellesskapet i løpet av 6 måneder, det vil si ca. 1.900 kr pr. måned fra og med februar til og med juli 2024. Dette kreves inn av NBBO, for de som ikke kan betale hele summen på en gang. Dette vil vi spørre om når vi tar kontakt med hver enkelt.
  • Grunnen til at vi informerte om dette med dører allerede i starten av mai i år var fordi man da kunne begynne å sette av penger.
 • Vi håper å ha en oversikt over antall dører til bestilling i slutten av september.
 • Det blir et tillegg på 1.500 kr for sikkerhetslås, om man ønsker det.
 • Leveringstid fra produsent er på ca. 6 uker.
 • Montering av nye dører er forventet å ta 8 uker, entreprenør tar blokk for blokk. Dette vil si at vi regner med å være ferdige i januar.
 • Om dørene:
  • Hvite, glatte dører med kikkhull fra Swedoor.
  • Døra kommer med H-nummer, håndtak og låsesylinder med 3 nøkler.
  • Lyddemping på 35 dB (men målt høyere i laboratorium).
 • Det blir også byttet rundt 100 dører i stjerneblokkene; til rømningsveier, begge trappeløp og inn til sikringer i hver etasje.

Varme i radiatorene

Det begynner å bli kaldere i lufta, og vi har fått spørsmål om når varmen slås på i radiatorene våre.

Fyrsentralen har i sine vedtekter at varmen skal skrus på tidligst 15. september, det vil si at vi får varme fra uke 38 i år.

Leilighetsdører – oppdatering

Vi jobber med å få en god avtale for de av oss som må bytte leilighetsdør.

Det mangler fremdeles en god del godkjente branndører i fellesområdene våre også, slik at det blir mange flere dører som må byttes enn vi opprinnelig tenkte.

Styret har vært og sett på alle leilighetsdørene, men de «nye» (de som er byttet i senere tid) må også kontrolleres. Dette blir gjort i forbindelse med kontrollen Norsk Brannvern skal gjennomføre i august.

Vi ber alle ta høyde for at en ny godkjent branndør, ferdig montert, med kikkhull, vil koste opp mot 20.000 kr. Vi regner med at bytting av dører vil pågå en stund, men anbefaler alle som ikke vet med sikkerhet at de har godkjent dør (se etter B30-merke inne i dørkarmen) å legge en plan for å kunne betale for en ny dør senest innen høsten 2024, gjerne før.

Det er også mulig å kontakte fagfolk for bytte av dør, men vær obs på at det er strenge krav til kvalitet og montering, dette må håndverker kjenne til.

Sommerstengt på kontoret

Kontoret tar sommerferie fra og med 5. juli til og med 2. august.

Siste kontordag er altså 28. juni.

Mail sjekkes som vanlig, så ta gjerne kontakt med oss der.

Skifte av leilighetsdører

I løpet av mai vil vi ta en gjennomgang av alle de 550 dørene i borettslaget vårt, og vi tar kontakt direkte med dem som må bytte dør. Om du ønsker å bytte dør selv må du starte på dette arbeidet så fort som mulig.

Det er mange leiligheter i Fjellhagen borettslag som har gamle ytterdører. Disse dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften, og det er pålagt fra brannvesenet at gamle dører byttes for å ivareta sikkerheten.

Bytte av ytterdør i leiligheten har flere fordeler. Man får blant annet mindre støy fra oppgangen inn i leiligheten og nye dører er laget i henhold til gjeldende brannkrav.

Ny dør må støtte brannkrav for ytterdør EI30/B30. Døren bør ha lydisolasjon på minimum 35-45 dB. Døren må slå innover i leiligheten.

Mange beboere har allerede byttet dør, disse skal være tydelig merket som branndører i karm/på dørblad.

Over sommeren vil arbeidet med å skifte dører startes, vi innhenter tilbud for de som ikke ønsker å organisere dette selv.

I henhold til våre vedtekter er det andelseier selv som må betale for dør til leilighet.

Innkalling til beboermøte

Innkalling til beboermøte

Tid: Onsdag 3. mai kl. 18:00

Sted: Det Røde Huset

Agenda:

Kl. 18-19: Informasjon om elbillading

 • Aneo kommer for å fortelle om planen for graving og opplegg til elbil for Fjellhagen borettslag.

Kl. 19-20: Informasjon om branndører til leiligheter

 • Brannvesenet har pålagt oss å sørge for at det er godkjente branndører (B30) inn til alle leiligheter.
 • I vårt borettslag må dette betales av andelseier i henhold til vedtektene punkt 5.4 (3).

Til info: Det Røde Huset har ståplass til 100 personer, vi antar det er mange som ønsker å høre om elbil og at det kan bli trangt.

Vårrengjøring

Fyrsentralen er i gang med feiing av fellesområder og parkeringsområder. Vi minner om at dere som har parkeringsplass selv har ansvar for å koste plassen.

Det har vært en vinter med mye snø og is, og det er derfor mye grus. Årets rengjøring vil derfor ta litt tid.

Informasjon om elbillading og branndører

Ønsker du informasjon om anlegg for elbillading i Fjellhagen? Har du spørsmål om bytte av dør til leiligheten din?

Styret innkaller til beboermøte i Det Røde Huset onsdag 3. mai kl. 18.00. Egen innkalling vil henges opp i oppgangene når det nærmer seg.

Aneo kommer for å fortelle om sin ladeløsning og planen for graving og kobling. Alle vil få mulighet til å lade elbil på plassen de er tildelt i borettslaget.

Vi er også pålagt å bytte ut de gamle leilighetsdørene som ikke oppfyller kravene til brannsikkerhet. Vi informerer om muligheter og gjennomføring.

På generalforsamlingen i fjor ble det satt ned en komite som skal se på vedtektene og ordensreglene for borettslaget. Første utkast til nye vedtekter vil gjøres tilgjengelig før beboermøtet slik at vi kan få gode tilbakemeldinger fra dere.

Vi ses i Det Røde Huset.