Helikopterbefaring av høyspentlinjer

Glitre Energi Nett vil i uke 10 gjennomføre helikopterbefaring av høyspentlinjer i området vårt. Dette vil medføre periodevis støy for de som bor i nærheten av linjene.

Skulle det være dårlig vær eller dårlig sikt disse dagene, må befaringen gjennomføres på et senere tidspunkt.

Britt Iren Foss

Vår kjære styreleder Britt Foss gikk bort 24. januar.

Hun har vært en bauta i borettslaget i mange år, og vil bli dypt savnet av både styret og beboere.

Begravelsen vil finne sted i Skoger kirke fredag 03. februar kl. 11.00.

Familien ønsker en gave til Kreftforeningen heller enn blomster.

Snørydding i Fjellhagen

Det vil bli skraping og rydding av snø på alle borettslagets parkeringsplasser mandag 6. til onsdag 8. februar.

Plassene er delt inn i 6 områder, og her må alle biler fjernes i perioden det ryddes der. Beboere kan stå på andre gjesteparkeringer eller i gården, men kun i de timene måkingen pågår.

Husk å ta hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy og søppelbil, og gi beskjed til eventuelle gjester.

Mandag 6. februar:
1. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 140/150
2. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 124/132

Tirsdag 7. februar:
3. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 116/120
4. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 95/100/105/108

Onsdag 8. februar:
5. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 82/88/96
6. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 69/75/81

Torsdag 9. februar:
Hele dagen: Shelltomta (p-plassen mellom Det Røde Huset og Lauritz Grønlands vei)

Måking av p-plass i Dumpa

Mandag 30. januar kommer Fyrsentralen med brøytebil for å rydde parkeringsplassen i Dumpa. Da er det viktig at alle biler er fjernet!

Mandag 6. til onsdag 8. februar blir det rydding av alle parkeringsplassene i Fjellhagen, her vil det bli hengt opp informasjon i blokkene i løpet av denne uka om hvor det brøytes og når bilene må fjernes. Nedsnødde biler må graves frem og kjøres bort.

Valgkomiteen søker kandidater til styreverv

Valgkomiteen søker kandidater til styret i Fjellhagen borettslag (styre- og varamedlemmer). Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle borettslaget vårt eller kjenner du
noen som er opptatt av bomiljøet?

Borettslaget trenger deg:
– Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø.
– Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for borettslaget vårt.
– Som er interessert i et eller flere av disse temaene: trivsel, utemiljø, informasjon, økonomi, administrasjon, rekruttering, kommunikasjon og bygningsvedlikehold.

Ved å engasjere deg får du:
– Mulighet til å lære om drift og organisering av et borettslag.
– Mulighet til å påvirke vårt bomiljø
– Kompetanse i styrearbeid.
– Utvidet nettverk i borettslaget.

Alle nye styremedlemmer vil bli tilbudt kurs fra NBBO i styrearbeid.

Styremedlemmer får betalt for vervet.

Vil du vite mer eller har tips om aktuelle kandidater, ta kontakt med oss i valgkomiteen på telefon eller på e-post.
Svarfrist er 1.mars 2023

Kontakt:
Tor Gunnar Jorde
e-post. torgunnar57@gmail.com

Arnfinn Fridlund
e-post. arnfinn.fridlund@gmail.com

Generalforsamlingen avholdes 31. mai 2023.

Endret åpningstid for kontoret

Ettersom de fleste velger å kontakte kontoret på telefon eller mail vil åpningstiden reduseres fra og med 11. januar.

Ny åpningstid er onsdager kl. 18:00 til 19:00. Kontortelefonen er betjent kl. 17:00 til 20:00.

Ofte kan det går fortere å få svar på en mail sendt til kontoret@fjellhagen.no

Ny avtale om rengjøring av fellesområder

Vi har inngått ny avtale om rengjøring og bytte av matter i fellesområdene våre.

I forbindelse med overgang til nytt firma vil det ikke bli gjennomført rengjøring i uke 1.

Lavere felleskostnad fra februar 2023

I slutten av november varslet styret om en økning i fellesutgifter på 13 %. Dette ble blant annet begrunnet med at vi har et veldig høyt vannforbruk.

Sammen med forvalteren vår hos NBBO har vi oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for vann – dette var satt ganske mye høyere enn vårt faktiske forbruk. Vi har hentet ut tallene for de siste årene, og vi har faktisk en liten nedgang i forbruket her i Fjellhagen år for år.

Vi ser derfor at andelen av felleskostnadene som skal dekke vann og avløp kan reduseres noe i forhold til det forrige budsjettet. Nytt budsjett ble vedtatt i styremøte 12. desember, dette trer i kraft i februar 2023.

Selv om forbruket er lavere enn det kommunen og vår forvalter stipulerer med er det fortsatt penger å spare på vann, så trenden med lavere forbruk kommer oss alle til gode.

Reduksjonen i fellesutgifter vil variere avhengig av din andel:

Typem2ReduksjonNy felleskost fra 01.02.23
2-rom38,7-kr 206kr 4 943
2-rom46,4-kr 247kr 5 845
2-rom51-kr 248kr 5 927
3-rom70-kr 300kr 7 196
3-rom72,8-kr 305kr 7 338
4-rom92-kr 355kr 8 556

Vi ønsker alle beboere en riktig god avslutning på året, og håper dette kan være en hyggelig beskjed å få etter en tid hvor alt er blitt dyrere.

Julestengt kontor i Det Røde Huset

Kontoret holder julestengt fra og med onsdag 7. desember til og med 4. januar. Kontortelefonen er betjent i normal kontortid, styret svarer på mail og kan møte på kontoret etter avtale.

Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Økning av felleskostnader fra januar 2023

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 13% fra 01.01.2023 for beboere i Fjellhagen borettslag.

Økningen skyldes høyere kostnader knyttet til borettslagets drift, økt renovasjonsavgift, stigende renter og en oppjustering av kostnader knyttet til fyrsentralen.
Eksempler på de største endringene:

• Vann og avløp (kommunale avgifter)
Fjellhagen har et stort overforbruk av vann. Forbruket pr. leilighet burde vært på 150 m3, men er på hele 220 m3. Her kunne utgiftene gått ned 455 kr pr. leilighet hver måned om vi ble flinkere til å redusere vannforbruket.
I 2023 kommer vil til å betale over 3 millioner for dette ekstra forbruket om vi ikke bruker mindre vann.

• Budsjetterte kostnader for varmtvann og varme økes med 19,5%
Fyring, strøm og vedlikehold har presset kostnadene opp for fyrsentralen.

Det legges opp til en ny vurdering av kostnader og inntekter halvveis i 2023 for å se om det er behov for en ytterligere justering.

Hva må jeg betale fra 1. januar 2023?

Økningen i fellesutgifter vil variere avhengig av din andel:

Typem2ØkningNy felleskost/måned, fra 01.01.23
2-rom38,7 kr 470kr 5 149
2-rom46,4kr 584kr 6 092
2-rom51,0kr 596kr 6 175
3-rom70,0kr 761kr 7 496
3-rom72,8kr 780kr 7 643
4-rom92,0kr 938kr 8 911