Forsinkelse for elbillading

Vi må dessverre informere om at det blir forsinkelser i utbyggingen av ladenettverk for elbiler på alle de store parkeringsområdene våre.

For å kunne tilby et kraftig nok ladeanlegg må Glitre Energi oppgradere trafoene våre til 400 V, og dette arbeidet er utsatt til neste vår.

Dette er dessverre helt utenfor Aneo og Fjellhagens kontroll, og det finnes ingen midlertidige løsninger.

Det vil bli opprettet ladeplasser på parkeringsplassene tilhørende LHV 132 og 105, da disse er små og egnet for 230 V. Beboerne som kan benytte seg av lading vil få informasjon i postkassa så fort det er klar for bestilling av ladeboks.

Vi beklager dette, og kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet når Glitre kommer i gang med oppgraderingene.