Styremøte 25. september

På styremøtet mandag 25. september behandlet vi blant annet disse sakene:

 • Rettssak mot Crystal Facility: Avtale om betaling av advokatutgifter fra Crystal er gjort, og vi lukker denne saken. Oppsigelse av vaskeavtalen ble signert 22. september 2022, så dette har vært en lang og krevende sak.
 • Norsk Brannvern – kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr:
  • Vi kommer til å jobbe videre med brannsikring av fellesområdene i blokkene, dette ønsker vi å gjennomføre sammen med våre blokkansvarlige. Vi kaller inn til et BA-møte senere i høst, når den endelige kontrollrapporten foreligger.
  • Det ble oppdaget at flere beboere har slukkeapparat som er for tungt for dem å håndtere, disse vil få utdelt slukkespray (dette er bestilt).
 • Leilighetsdører: Vi er i gang med å bestille dører til leilighetene. Dører til LHV 120 ble bestilt i dag, neste uke bestiller vi for LHV 82. Vi starter med høyblokkene ettersom disse skal ha mange nye dører i trappeløpene også, og da slipper vi støyende arbeid i to perioder. Etter uke 41 vil vi vite mer om fremdrift og bestillingstid.
 • Rehabilitering av uteområder:
  • Neste uke starter arbeidet med trapp ned til LHV 75/69. Vi jobber nå med å finne steder å deponere massene som blir gravd ut – dette er kostbart å bli kvitt, men kan jo være en ressurs om vi bruker den riktig her på Fjell. Vi har en fin plan vi jobber med.
  • Samtidig starter arbeidet med parkeringsplassen utenfor LHV 96, nederst mot hovedveien. Biler som til vanlig har plass her må i en periode stå på gjesteparkeringer eller andre egnede steder, vi tar kontakt med beboerne dette gjelder.