Vårrengjøring

Fyrsentralen er i gang med feiing av fellesområder og parkeringsområder. Vi minner om at dere som har parkeringsplass selv har ansvar for å koste plassen.

Det har vært en vinter med mye snø og is, og det er derfor mye grus. Årets rengjøring vil derfor ta litt tid.