Styremøte og generalforsamling i uke 45

I forrige uke skjedde det mye på styrefronten i Fjellhagen.

Mandag 6. november hadde vi styremøte, hvor hovedsaken var gjennomgang av budsjettet for 2024. Alle kostnader blir høyere om dagen, og til neste år ser vi at dette er de viktigste årsakene til økning i felleskostnadene:

  • Det regnes med en generell prisvekst på varer og tjenester (KPI) på 4,8 %.
  • Fyrsentralen øker sine kostnader med ca. 15 % pga. krav til reduksjon av utslipp.
  • Det gjenstår kjøp og montering av lamper og røykvarslere i ca. 10 av blokkene våre.
  • Leasing av elbilanlegg trer i kraft i 2024.
  • Renten har gått kraftig opp de to siste årene, og styret har vedtatt et budsjett med en rentebuffer på 1 %.
Type leilighetStørrelseØkningNy kostnad/mnd
2-rom38,7 kvm4355 378
2-rom46,4 kvm4916 336
2-rom høyblokk51 kvm5066 434
3-rom70 kvm6047 800
3-rom høyblokk72,8 kvm6177 955
4-rom høyblokk92 kvm7159 272

Onsdag ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for å gå gjennom og vedta nye vedtekter. En vedtektskomite har jobbet med dette siden høsten 2022, etter at vedtak om gjennomgang ble fattet på generalforsamlingen. Dette skulle vært et punkt på årets ordinære generalforsamling, men da leder av komiteen brått også ble styreleder i vinter tok dette noe lenger tid enn vi tenkte i fjor høst.

Det ble kommentert på at innkallingen kom sent (den ble levert ut en uke før generalforsamlingen, kravet for en ekstraordinær GF er at den skal sendes senest 3 dager før). Det ble også nevnt at dette kunne ventet til neste ordinære GF, men som rådgivende advokat nevnte ville dette blitt en lang og krevende generalforsamling. Onsdag brukte vi to timer bare på denne saken samt valg av ny valgkomite.

Vedtektene ble godkjent i sin helhet med 50 mot 3 stemmer. 45 stemmeberettige møtte, 19 sendte fullmakt.

Vi valgte også valgkomite blant de fremmøtte, dette blir komiteen som skal jobbe med å finne styremedlemmer før vårens generalforsamling:

  1. Jan Isaksen
  2. Samreen Naz
  3. Nils Peter Mortensen
  4. Fra styret: Bent Andre Olsen

De nye vedtektene ligger under Dokumenter: https://www.fjellhagen.no/dokumenter/regler-og-vedtekter/