Styremøte 20. november

Kveldens hovedsak var vedtak av nye ordensregler, parkeringsbestemmelser og instruks til blokktillitsvalgt og vaskeriansvarlig.

Vedtakskomiteen har jobbet med disse dokumentene det siste året, og vedtatte versjoner ligger nå her på hjemmesiden:

Vedtekter og ordensregler

Parkeringsbestemmelser

Det er ikke gjort noen dramatiske endringer, men språket er klarere og noen av spesialreglene som uansett reguleres av lovverket (som salg og oppbevaring av narkotika) er fjernet.

Nytt er vervet som blokktillitsvalgt, dette erstatter dagens blokkansvarlige/BA. Husstyrer er ikke lenger noe styret forholder seg til, og årsmøter er ikke lenger noe som skal holdes i blokkene. Det skal holdes to husmøter i året, mer om dette står i instruks for blokktillitsvalgt.

Blokktillitsvalgt og vaskeriansvarlig

Styret kaller inn til en BT-samling 4. desember for å starte den nye tillitsvalgtordningen og takke for året som har gått.

Vi vedtok også innkjøp av varmrulle til LHV 105 A-D da den gamle er ødelagt og ikke kan repareres.