HMS informasjon til beboere

Denne sjekklisten er tatt frem for å trygge alle som bor i Fjellhagen.
Det er styrets ønske at du bruker 10 min på å lese igjennom og gjennomfører denne sjekklisten.
Alle bidrar dermed med å trygge seg selv,naboen og verdiene vi sammen eier.

Som flere av dere også sikkert har fått med dere, er vi i full gang med å installere brannvarslere i alle fellesområder.

Husk også å ha/tegne innboforsikring, borettslaget dekker ikke skader inne i din leilighet pga branntilløp osv.

Ps.
Du skal ikke levere utfylt skjema tilbake.
Det er kun for din og din nabo’s sikkerhet samt ett ledd i vårt arbeid med å sette brannsikkerheten på dagsorden i vårt borettslaget.

Har du spørsmål rundt dette?

Ta kontakt på borettslagets kontor mellom kl 17 og 19 på onsdager.

Les videre her