Bestilling av plastsekker og matavfallsposer

Tor Gunnar Jorde tar over som ansvarlig for utkjøring og bestilling av plastsekker og matavfallsposer.

Utdeling skjer 3-4 ganger i året til blokkene, BA er ansvarlig for utplassering til de representive blokker. Beboere som har gått tomme tar kontakt med blokkansvarlig for utlevering.

Blokkansvarlige bestiller da direkte av Tor Gunnar Jorde på tlf. 91691351 eller på e-post torgunnar57@gmail.com