RYDDEAKSJON HELGEN 23-25. OKTOBER

HELGEN 23-25. OKTOBER BLIR DET PLASSERT CONTAINER UTENFOR ALLE BLOKKER.
VI OPPFORDRER ALLE TIL Å RYDDE I BODER OG BALKONGER.
BRANNVESENET VIL KONTROLLERE SENERE!

====KAN IKKE KASTES I CONTAINEREN===

  • FARLIG AVFALL: Propanbokser, batterier, avfall som har inneholdt/ inneholder kjemikaler, lakk, lim, maling, parafin, bensin og/eller ol- je. PCB– og klor-parafinholdige vinduer, vinylbelegg, PUR-skum og bygg isopor/styrofoam er også farlig avfall.
  • ELEKTRISKE ARTIKLER—alle gjenstander med støpsel eller som bruker batteri.
  • OPPUSSING—Gulvbelegg med Ftalater, impregnert trevirke, takpapp,
    bygge- og rivningsavfall. Gips og gipsplater, både nye og gamle, med eller uten tapet.
  • MATAVFALL—matavfall skal alltid håndteres separat.