Kontroll av brannsikkerhet

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Mandag 23. september- 69 og 75
Tirsdag 24. september- 81
Onsdag 25. september- 82
Torsdag 26. september- 88
Mandag 30. september- 95
Tirsdag 1. oktober- 96 og 100
Onsdag 2. oktober- 105
Torsdag 3. oktober- 108 og 116
Mandag 7. oktober- 120
Tirsdag 8. oktober- 124 og 132
Onsdag 9. oktober- 140 og 150

Dersom man ikke har mulighet til a være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 14. oktober mellom kI. 17:00 og 21:00.
Tirsdag 15. oktober mellom kI. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller.
Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og bytte gammelt.