Parkeringsplassen følger ikke leiligheten

Vi har store utfordringer når det gjelder P-plasser. Vi ønsker derfor å minne om følgende:

1. Parkeringsplassen følger ikke leiligheten, men eies av borettslaget.

2. Selger du leiligheten din, skal du levere tilbake skiltet ditt. Dette skal ikke gis videre til ny beboer. Leveres dette ikke tilbake vil skiltet bli fjernet av P-komiteen som er oppnevnt av styre.

3. Styre minner om at de kan flyttet skiltet ditt hvis det gagner felleskapet. Dette vil du selvsagt få bedskjed om,og de strekkers seg langt for å unngå dette. Men spesielt i vintersessongen kan dette skje pga snømåking av gjesteplasser.

Ved spørsmål om overnevnte ta kontakt med styre.