Innlegg

P-plasser om vinteren

Vinteren er på vei og vi husker vel alle hvordan den ble i fjor. Dessverre var det slik at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø. Vi ønsker å minne om et av vilkårene for å disponere p-plass er punkt 5.3 i parkerings bestemmelsene denne lyder: «Andelseier har selv ansvaret for å […]

Vedlikehold av parkeringsplass

Det utføres oppgradering av gangvei og parkeringsplass mellom Lauritz Hervigs Vei 140 og Lauritz Hervigs Vei 150. Dere som er berørte og har skiltet parkeringsplasser kan parkere nede på «Dumpa» som dere selv betaler og tar vare på kvitteringene.
Dere vil få refundert beløpet mot kvitteringer hos borettslagets kontor onsdager kl 18-19:00.

Ikke benytt gjesteplasser da risikerer dere å få parkeringsgebyr!

 

Parkeringskomiteen
Bent Andre Olsen       Mob: 486 21 351
Arnfinn Fridlund        Mob. 941 04 590