Vinteren er på vei og vi husker vel alle hvordan den ble i fjor. Dessverre var det slik at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø. Vi ønsker å minne om et av vilkårene for å disponere p-plass er punkt 5.3 i parkerings bestemmelsene denne lyder:

«Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand. Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes plassen som gjesteplass.»

Vi vil i år følge ekstra nøye med på om punkt 5.3 overholdes og informerer herved  om at gjentatte overtredelser vil få konsekvenser i form av at andelseier mister sin plass. Vi har mange på vente liste som ønsker plass.

Dere kan lese mer om parkeringsbestemmelser her.

Parkeringsbestemmelser

fjellhagen_borettslag_Vinter