Forkjøpsrett

Hva er forkjøpsrett?

Som medlem har du forkjøpsrett på borettslagboliger som er tilknyttet NBBO når de legges ut for salg.

Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at du har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er omsatt får den med lengst ansiennitet velge først.

Det følger av borettslagets vedtekter hvilken gruppe av forkjøpberettigede som har best rett. Det vanlige i de tilknyttede borettslagene er at andelseiere i borettslaget har best rett. Denne forkjøpsretten blir betegnet som den interne forkjøpsretten i borettslaget. Dernest vil det være medlemmer i NBBO som har forkjøpsrett.

Du kan ikke bruke forkjøpsrett dersom en borettslagsbolig overføres innen familie av tidligere eier.

Les mer om forkjøpsretten her.