Mating av Rådyr

OBS!!

Mattilsynet frykter at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke kan spre seg når hjortedyr samles rundt matfatet, og har innført forbud mot mating.

 Forbudet er innført for å hindre at denne alvorlige dyresykdommen blir utbredt i hjortedyrbestandene og tar livet av store mengder dyr, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Skrantesjuke er 100 prosent dødelig for dyrene som blir smittet, og det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin og skaper store lidelser for dyr som blir syke.

Å samle dyr rundt fôringsplasser øker smitterisikoen, framholder Mattilsynet.