Smitteverntiltak rundt rørfornying

Rutinene for smittevern blir fulgt slik som myndighetene anbefaler og retningslinjer for å forhindre smitte.
Alle i firmaet arbeider etter flg. forhåndsregler:
De håndhilse ikke
De sørger for å holde en minste avstand mellom de og sine kunder på 2 m og ikke under noen omstendighet nærmere enn 1 m.
De sørger for god håndhygiene og benytter antibac eller engangsservietter med antibac
Engangshansker benyttes alltid
Engangsdresser og åndedrettsvern /munnbind osv) benyttes
Generelle hygienerutiner for arbeid med avløp følges.
Når de arbeider i leilighetene skal også våre beboere følge smitteversnregler
De skal oppholde seg i andre rom mens arbeidet pågår
I de tilfeller hvor beboere er i isolasjon eller karantene må TT-Teknikk varsles.

Vann og toalettforhold
På grunn av at vann må stenges i perioder har vi ordnet med vogner som har dusj og toalett.
3 vogner med dusj og toaletter. Det betyr 3 kabiner til hver oppgang.
I tillegg har vi avtalt at vannet skal være på fra kl 0800 til 1800. I denne tiden kan en benytte dusj og toaletter i egen leilighet
Uten nevnte tider må en benytte cabinvognene.
Man bør tappe vann slik at man har dette i den tiden det er stengt. Forøvrig kan vann hentes i cabinvognene.
Der hvor en har bevegelsesproblemer eller andre ting som gjør at man ikke kan benytte vognene, har vi avtale om TT-Teknikk og Hjelpemiddelsentralen med portable toalettet.
Det har gått greit i de andre blokkene når arbeidet har pågått

Tilbakeføring av vann
Dersom en beboer utvikler symptomer eller settes i karantene under arbeidet kobler TT-Teknikk alt tilbake og stopper arbeidet i denne leiligheten. Dette arbeidet antas å ta ca 1 time hvor mannskapene benytter helmaske.
Når situasjonen endrer seg rent smittemessig, kobles vannet tilbake. Normalt vil det ta 1 dag.