Som følge av en lovendring skal alle strømmålere byttes. Etter den nye forskriften er det ikke lov å ha felles måling av strøm, slik som vi har hatt det i borettslaget. De gamle målerne vil bli skiftet med nye digitale målere hos hver enkelt andelseier. Når målerne blir byttet vil hver andelseier motta strømregning direkte til seg.

Samtidig vil a konto innbetalingen opphøre. Den nye strømregningen andelseierne får, vil bestå av to deler. Den ene delen er nettleie, og det er Glitre Energi som eier nettet. Den andre delen er strømmen, som blir avlest på den enkeltes måler. Dette kommer på egen regning.

Styret i borettslaget har inngått avtale med strømleverandøren LOS AS om å levere strøm til alle andelseiere i borettslaget. Dette er for å sikre at alle får strøm til en best mulig pris i overgangsfasen.

Vi understreker at den enkelte står fritt til å velge strømleverandør senere, om det er ønske om det. Normalt vil det være 14 dagers oppsigelsesfrist.

Dere vil få nærmere informasjon om dato for bytte når dette blir fastsatt. Det er ikke nødvendig at noen er hjemme når måleren skiftes. Vi vil sende ytterligere informasjon fra Glitre og LOS så snart dette foreligger.

Styret understreker at denne endringen er pålagt ved lov, og at vi må rette oss etter pålegg myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir.