Styremøte 21. august

Høstens første styremøte ble avholdt 21. august, og dette er sakene vi snakket om:

 • Aneo er godt i gang med elbilladeanlegg. Gjerder er satt opp, plasser merket med nye p-skilt med H-nummer og fordelerbokser er montert. I utgangspunktet skulle vi ha Easee-ladebokser, men dette er endret til et annet produkt etter problemene med Easee i EU.
  • Graving og kobling av strøm til hovedtavler/trafostasjoner gjenstår, det er ikke noe som tyder på at dette blir forsinket. Anlegget skal stå ferdig før utgangen av året.
  • Vi kaller inn til et beboermøte så fort det er klart for bestilling av ladeabonnement.
  • Styret godkjente formelt at vi ønsker å hente ut 400 volt fra trafoene til Glitre, dette er innenfor vårt budsjett for 2023, og vil gi mye bedre effekt på ladeanlegget.
 • Det er kommet ønsker om nye benker utenfor noen av blokkene våre. Vi sjekker priser og ser hva vi har mulighet til, men minner også om at dagens benker kan males og fikses på dugnad. Send en mail til kontoret, så kan vi sørge for maling til utemøbler. Det er også anbefalt å sette dem under tak om vinteren.
 • Nye skilt med oppdaterte parkeringsregler er bestilt, disse vil monteres på alle p-områdene så fort som mulig.
 • Vi har mottatt et brev fra Datatilsynet angående bruk av H-nummer på p-plassene. Dette er en personopplysning, og vi er i gang med å utarbeide en databehandleravtale. Dersom man ikke ønsker å ha H-nummer synlig på p-plass kan man reservere seg gjennom å levere inn skiltet og parkere på våre felles parkeringsplasser i Dumpa eller på Shell-tomta.
 • Norsk Brannvern er godt i gang med sjekk av røykvarslere og slukkeutstyr i leilighetene. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet av august.
 • Styret har vedtatt datoer for styremøter fram til jul.