Hentedager for avfall

Mat- og restavfall, Papiravfall og Plastemballasje hentes mandager ukentlig.
Glass- og metallemballasje hentes mandager annenhver uke i partall(uke 28,30,32).

Her kan du finne mer informasjon og søke på hentedager.
www.rfd.no