Borettslaget vurderer behovet og oppgraderer uteområder der det er nødvendig

Vi har allerede utbedret uteområder med plen og blomster samt lagt belegningsstein og asfalt på gårdsplass i tillegg er p-plasser utbedret med støtte-mur og ny asfalt.

ˮFor trivsel og tilhørighetˮ