Stenging av kjøleaggregater

I januar vedtok styret i Fjellhagen borettslag å stenge ned alle kjøleaggregatene i svalrommene.

Dette gjennomføres for å spare utgifter for beboerne.

Arbeidet starter opp 1. august i de blokkene som fremdeles har fungerende kjøleaggregat.

Rommene holder naturlig en temperatur på godt under 20 grader, og vil fremdeles kunne benyttes til oppbevaring.