Valgkomiteen søker kandidater til styreverv

Valgkomiteen søker kandidater til styret i Fjellhagen borettslag (styre- og varamedlemmer). Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle borettslaget vårt eller kjenner du
noen som er opptatt av bomiljøet?

Borettslaget trenger deg:
– Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø.
– Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for borettslaget vårt.
– Som er interessert i et eller flere av disse temaene: trivsel, utemiljø, informasjon, økonomi, administrasjon, rekruttering, kommunikasjon og bygningsvedlikehold.

Ved å engasjere deg får du:
– Mulighet til å lære om drift og organisering av et borettslag.
– Mulighet til å påvirke vårt bomiljø
– Kompetanse i styrearbeid.
– Utvidet nettverk i borettslaget.

Alle nye styremedlemmer vil bli tilbudt kurs fra NBBO i styrearbeid.

Styremedlemmer får betalt for vervet.

Vil du vite mer eller har tips om aktuelle kandidater, ta kontakt med oss i valgkomiteen på telefon eller på e-post.
Svarfrist er 1.mars 2023

Kontakt:
Tor Gunnar Jorde
e-post. torgunnar57@gmail.com

Arnfinn Fridlund
e-post. arnfinn.fridlund@gmail.com

Generalforsamlingen avholdes 31. mai 2023.