Generalforsamling 31. mai

Årets generalforsamling ble avhold i Knutepunkt Fjell onsdag 31. mai.

37 andelseiere møtte, 11 hadde gitt fullmakt.