Styremøte 05. juni

Første styremøte etter generalforsamlinger er alltid et av- og på-møte hvor vi takker styremedlemmene som går av, og tar imot styremedlemmer som går på. Halldis Magni Eriksen avsluttet sin periode, Morten Schüller kom inn som ordinært styremedlem. Omer Razzaq Ishaq (2. vara) stilte i møtet ettersom 1. vara meldte fravær.

Etter det formelle diskuterte vi blant annet disse sakene:

 • Elbil: Borettslaget er delt av dumpa, siden mot skolen tas først. Arbeidet avsluttes ved 95 så vi får tid til å opparbeide ny parkeringsplass (Stablums plass). Gravingen starter senere i juni, det elektriske arbeidet er allerede i gang.
 • Resultat av brannteknisk rapport ble fremlagt i forrige uke. Vi venter på komplett anbud på branndører og sikring av rømningsveier. Dette vil også omfatte dører til leilighetene for dem som ønsker å benytte seg av et felles tilbud.
 • Brannvarsling fase to – app og videresending til brannvesenet. Montering av brannvarsling går sin gang, LHV 75 er ferdig, arbeid pågår i 69. Når alle fellesområder er ferdige vil beboerne få en app-løsning for varsling inn i leilighetene. Mer informasjon om dette kommer når det blir tilgjengelig.
 • Valg av styremedlemmer til sameier
  • Fyrsentralen:
   • Styremedlem: Trude G. Williamson
   • Vara: Bent Andre Olsen
   • Delegat: Morten Schüller
  • Det Røde Huset:
   • Styremedlem: Trude G. Williamson
   • Vara: Bent Andre Olsen
   • Delegat: Elin Degerstrøm
  • Norfri:
   • Styremedlem: Jabes Kayemba
   • Vara: Tor Gunnar Jorde
   • Delegat: Gülcicek Cetgin