Styremøte 12. juni

I dagens styremøte hadde vi besøk av Norsk Brannvern for en gjennomgang av hva som skal undersøkes i årets brannvernrunde.

Oppslag vil henges opp i blokkene i god tid før kontrollen gjennomføres.

 • Røykvarslere skal kontrolleres med røyk og få nye batterier. Defekte eller manglende varslere vil byttes umiddelbart av kontrollpersonen.
 • Slukkeapparat skal kontrolleres. Våre apparater har 1 års levetid igjen.
 • Inngangsdører til leiligheter vil kontrolleres for B30-merke (dette gjelder dører som er byttet i senere tid).
 • Kontroll av slukkeutstyr i fellesområder.
 • Generell rådgivning gjennom en rapport til styret.

I år vil kontrollen gjennomføres kl. 14-21 på disse dagene:

 • Tirsdag 01. august
  • Blokk 1 og blokk 2 A
 • Onsdag 02. august
  • Blokk 2 B – D og blokk 3 A – B
 • Torsdag 03. august
  • Blokk 3 C – E og blokk 4, 1 – 3 etasje
 • Mandag 07. august
  • Blokk 4, etasje 4 – 9 etasje
 • Tirsdag 08. august
  • Blokk 5 og blokk 4, etasje 10 – 11
 • Onsdag 09. august
  • Blokk 6 og blokk 7 A
 • Torsdag 10. august
  • Blokk 7 B – D og Blokk 8 A
 • Mandag 14. august
  • Blokk 8 B – D og blokk 9 A – B
 • Tirsdag 15. august
  • Blokk 9 C – D og blokk 10
 • Onsdag 16. august
  • Blokk 11 A – D
 • Torsdag 17. august
  • Blokk 11 E – H
 • Mandag 21. august
  • Blokk 12 A – E
 • Tirsdag 22. august
  • Blokk 12 F – H
 • Onsdag 23. august
  • Blokk 13
 • Torsdag 24. august
  • Blokk 14 A – C
 • Mandag 28. august
  • Blokk 14 D og blokk 15
 • Tirsdag 29. august
  • Blokk 16, etasje 1 – 4
 • Onsdag 30. august
  • Blokk 16, etasje 5 – 8
 • Torsdag 31. august
  • Blokk 16, etasje 9 – 11