brannsikkerhet

Kontroll av brannsikkerheten gjennomføres i september

Informasjon fra Styret i Fjellhagen BRL og Norsk Brannvern

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  1. Full gjennomgang som tidligere.
    Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.
  2. Kontroll uten fysisk besøk.
    Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Kontrollen er satt til følgende datoer:

Onsdag 08. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 69 A-D, Lauritz Hervigsv 75 A-D

Torsdag 09. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 81 A-E, Lauritz Hervigsv 82 1-4. Etg.

Mandag 13. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 82 5-11 Etg. – Lauritz Hervigsv 88 A-E

Tirsdag 14. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 95 A-H

Onsdag 15. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 96 A-D, Lauritz Hervigsv 100 A-D

Torsdag 16. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 105 A-H

Mandag 20. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 108 A-D, Lauritz Hervigsv 116 A-D

Tirsdag 21. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 120 1-11. Etg

Onsdag 22. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 124 A-D, Lauritz Hervigsv 132 A-D

Torsdag 23. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 140 A-D, Lauritz Hervigsv 150 A-D

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.