Snørydding i Fjellhagen

Det vil bli skraping og rydding av snø på alle borettslagets parkeringsplasser mandag 6. til onsdag 8. februar.

Plassene er delt inn i 6 områder, og her må alle biler fjernes i perioden det ryddes der. Beboere kan stå på andre gjesteparkeringer eller i gården, men kun i de timene måkingen pågår.

Husk å ta hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy og søppelbil, og gi beskjed til eventuelle gjester.

Mandag 6. februar:
1. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 140/150
2. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 124/132

Tirsdag 7. februar:
3. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 116/120
4. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 95/100/105/108

Onsdag 8. februar:
5. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 82/88/96
6. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 69/75/81

Torsdag 9. februar:
Hele dagen: Shelltomta (p-plassen mellom Det Røde Huset og Lauritz Grønlands vei)