Styremøte 11. september

På selveste valgdagen avholdt vi styremøte, hvor vi behandlet disse sakene:

  • Leilighetsdører – endelig kunne vi fatte et prismessig fornuftig vedtak! All informasjon om dette ligger her: https://www.fjellhagen.no/vedtak-om-dorer/
  • 31. august møtte styreleder Williamson i retten mot Crystal Facility. Borettslaget var saksøkt av rengjøringsbyrået vi brukte fram til nyttår i fjor for urettmessig oppsigelse. Saken tok en hel dag ettersom erstatningskravet var høyt. Dommen ble forkynt 6. september, og borettslaget vant på alle punkter! Crystal Facility ble dømt til å betale våre saksomkostninger. Dette er en sak som har tatt mye tid det siste året, så det er godt å ha den overstått. Crystal Facility kan anke til lagmannsretten innen en måned, men inntil videre anser styret denne saken som over.
  • NBBO avholder høstseminar 25. oktober med tema som kommunikasjon, konflikthåndtering og ledelse. Styret stiller med 4 deltakere.
  • Det er søkt om maling av oppganger i 95 E-H og 100, i tillegg til møterom i 81. Vi tar opp dette i BA-/BU-møtet torsdag denne uka, så kan vi innhente anbud på disse arbeidene.
  • Leder og nestleder deltar på budsjettseminar hos NBBO denne uka – nå begynner arbeidet med budsjett for 2024. Vi er i gang med å se på kostnadsrammer for skifte av vinduer blant annet. Mer informasjon om dette kommer i november når budsjettet for 2024 er godkjent og signert.