Styremøte 28. august

I dette styremøtet gikk vi gjennom anbud for uteområdene våre. Vi har tre plasser vi ønsker å få gjort noe med:

  • Trapp i skråning mellom p-plass og gårdsplass ved LHV 75/69. Her er rekkverket usikkert og skjevt, støttemur mot lekeplass har begynt å gi etter og trappa er vond og utrygg å gå i, særlig på vinterstid.
    • Styret har vedtatt at utbedring kan starte så fort som mulig så dette er klart til vinteren.
  • Parkering utenfor LHV 96, området nærmest hovedveien. Her er det stor ujevnhet i dekket, og beboere har opplevd at biler fryser fast om vinteren.
    • Styret har vedtatt at området rehabiliteres, dette medfører graving og oppretting av grunn, samt legging av ny asfalt. Dette vil ikke medføre forsinkelser for etablering av elbillading.
  • Opparbeiding av ny parkering mellom Dumpa og LHV 95. Vi har kjøpt ut de andre borettslagene av denne tomta, og ønsker å anlegge p-plass. Ikke bare er selve anleggsarbeidet kostbart, dette vil også ta lang tid i forbindelse med søknadsprosess med kommunen.
    • Styret har vedtatt at dette utsettes til over vinteren. Det er også svært praktisk å ha dette området tilgjengelig som riggplass i forbindelse med andre store arbeider.

Vi har også fått inn flere anbud på leilighetsdører. Prosjektet ble utvidet med trappedører i høyblokkene, og vi har nå fått inn tilbud på skifte av totalt 400 dører. Vi er helt i sluttfasen med å se på anbudene, og regner med å vedta en avtale i neste styremøte 11. september. Kort tid etter vil vi kalle inn til beboermøte med mer informasjon om pris, leveringstid og mulige betalingsordninger.