Vi har flyttet

Vi må dessverre holde kontoret stengt den 5. februar pga flytting av borettslagets kontor over veien til tidligere Neon Ungdomshus «det røde huset»
Ny adresse blir da Laurits Grønlands vei 26, 3035 Drammen f.o.m. 12. februar.

OBS

Vi er uten telefon og Internet da dette ikke er tilkoblet her i huset enda, så all henvendelse må skje ved fremmøte i kontoret fra kl 17-20.