Gårds og husordensregler

Gårds og husordensregler har til hensikt å trekke opp noen hovedlinjer for det ansvar og det hensyn den enkelter beboer plikter å fremvise. Gårds og husordensregler har ikke til hensikt å detaljstyre hva som er lov og ikke lov, men kort og godt anmode om sunn fornuft, fleksibilitet og hensynsfull atferd og oppførsel.

Gårds og husordensregler