Dyrehold

Dyrehold er kun tillatt innenfor de begrensninger og i overensstemmelse med følgende vilkår:
– det er båndtvang hele året for alle typer husdyr som luftes ute
– husdyrene luftes utenfor lekeområdene
– ekskrementer fjernes umiddelbart, og kastes i egnede søppelkasser
– den enkelte dyreeier er ansvarlig for at dyret ikke er til sjenanse for andre beboere
– eier er ansvarlig og erstatningsansvarlig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller borettslagets eiendom
Dyreholdet må for øvrig utøves i overensstemmelse med lov, forskrifter og Politivedtekter.

Gårds og husordensregler