Parkeringsbestemmelser

Fjellhagen borettslag har 451 parkeringsplasser til fordeling blant sine 550 leiligheter. Parkering utenfor oppmerket område så som innkjørsler, foran innganger, på plener, gangveier eller lignende er ikke tillatt.

Parkeringskort

Fjellhagen borettslag har opphevet parkeringskort og det henvises til gjeldende regler i parkeringsbestemmelser.

Parkeringsbestemmelser

Redusert pris på Dumpa

Borettslaget har nå endret prisen for parkering på «Dumpa» som nå er fastsatt til kr 100,- pr mnd. Det kan betales for minimum 3 mnd. av gangen. Viktig! Trykk på gul knapp før betaling for å benytte beboerprisen. Brukeren er ansvarlig for å holde kontroll ved månedsskifte med å betale for en ny periode.