Gjennomført generalforsamling

Vel gjennomført generalforsamling med 37 fremmøtte andelseiere og 6 fullmakter totalt 43 stemmer. Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble vedtatt av generalforsamlingen.

Styret består av følgende medlemmer etter valget.

Leder:
Britt Foss (valgt for 2 år)

Styremedlemmer:
Tora Tiedemann (valgt for 2 år)
Elin Degerstrøm (valgt for 2 år)
Gulcicek Cetin (valgt for 21 år)
Egan Derassa (valgt for 1 år)
Bent Andre Olsen (valgt for 1 år)
Trude Gustava Williamson (ikke på valg)
James Kayemba (ikke på valg)

Varamedlemmer: (valgt for 1 år)
Halldis Magni Eriksen
Tor Gunnar Jorde
Owe Andre Busland
Saffet Tugsuz

Info om varmtvann og radiatorvarme

18. Mai 2022 stenger Fyrsentralen det varme vannet (kaldtvann går som normalt) i alle våre blokker fra klokken 08.00 til 16.00.

Fra samme dato blir også varmen i radiatoren slått av for sommeren.