Økning av felleskostnader fra januar 2023

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 13% fra 01.01.2023 for beboere i Fjellhagen borettslag.

Økningen skyldes høyere kostnader knyttet til borettslagets drift, økt renovasjonsavgift, stigende renter og en oppjustering av kostnader knyttet til fyrsentralen.
Eksempler på de største endringene:

• Vann og avløp (kommunale avgifter)
Fjellhagen har et stort overforbruk av vann. Forbruket pr. leilighet burde vært på 150 m3, men er på hele 220 m3. Her kunne utgiftene gått ned 455 kr pr. leilighet hver måned om vi ble flinkere til å redusere vannforbruket.
I 2023 kommer vil til å betale over 3 millioner for dette ekstra forbruket om vi ikke bruker mindre vann.

• Budsjetterte kostnader for varmtvann og varme økes med 19,5%
Fyring, strøm og vedlikehold har presset kostnadene opp for fyrsentralen.

Det legges opp til en ny vurdering av kostnader og inntekter halvveis i 2023 for å se om det er behov for en ytterligere justering.

Hva må jeg betale fra 1. januar 2023?

Økningen i fellesutgifter vil variere avhengig av din andel:

Typem2ØkningNy felleskost/måned, fra 01.01.23
2-rom38,7 kr 470kr 5 149
2-rom46,4kr 584kr 6 092
2-rom51,0kr 596kr 6 175
3-rom70,0kr 761kr 7 496
3-rom72,8kr 780kr 7 643
4-rom92,0kr 938kr 8 911