Lavere felleskostnad fra februar 2023

I slutten av november varslet styret om en økning i fellesutgifter på 13 %. Dette ble blant annet begrunnet med at vi har et veldig høyt vannforbruk.

Sammen med forvalteren vår hos NBBO har vi oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for vann – dette var satt ganske mye høyere enn vårt faktiske forbruk. Vi har hentet ut tallene for de siste årene, og vi har faktisk en liten nedgang i forbruket her i Fjellhagen år for år.

Vi ser derfor at andelen av felleskostnadene som skal dekke vann og avløp kan reduseres noe i forhold til det forrige budsjettet. Nytt budsjett ble vedtatt i styremøte 12. desember, dette trer i kraft i februar 2023.

Selv om forbruket er lavere enn det kommunen og vår forvalter stipulerer med er det fortsatt penger å spare på vann, så trenden med lavere forbruk kommer oss alle til gode.

Reduksjonen i fellesutgifter vil variere avhengig av din andel:

Typem2ReduksjonNy felleskost fra 01.02.23
2-rom38,7-kr 206kr 4 943
2-rom46,4-kr 247kr 5 845
2-rom51-kr 248kr 5 927
3-rom70-kr 300kr 7 196
3-rom72,8-kr 305kr 7 338
4-rom92-kr 355kr 8 556

Vi ønsker alle beboere en riktig god avslutning på året, og håper dette kan være en hyggelig beskjed å få etter en tid hvor alt er blitt dyrere.

Julestengt kontor i Det Røde Huset

Kontoret holder julestengt fra og med onsdag 7. desember til og med 4. januar. Kontortelefonen er betjent i normal kontortid, styret svarer på mail og kan møte på kontoret etter avtale.

Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!