Skifte av leilighetsdører

I løpet av mai vil vi ta en gjennomgang av alle de 550 dørene i borettslaget vårt, og vi tar kontakt direkte med dem som må bytte dør. Om du ønsker å bytte dør selv må du starte på dette arbeidet så fort som mulig.

Det er mange leiligheter i Fjellhagen borettslag som har gamle ytterdører. Disse dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften, og det er pålagt fra brannvesenet at gamle dører byttes for å ivareta sikkerheten.

Bytte av ytterdør i leiligheten har flere fordeler. Man får blant annet mindre støy fra oppgangen inn i leiligheten og nye dører er laget i henhold til gjeldende brannkrav.

Ny dør må støtte brannkrav for ytterdør EI30/B30. Døren bør ha lydisolasjon på minimum 35-45 dB. Døren må slå innover i leiligheten.

Mange beboere har allerede byttet dør, disse skal være tydelig merket som branndører i karm/på dørblad.

Over sommeren vil arbeidet med å skifte dører startes, vi innhenter tilbud for de som ikke ønsker å organisere dette selv.

I henhold til våre vedtekter er det andelseier selv som må betale for dør til leilighet.