Slutt på tyrkiske kanaler

Nå er det ikke lenger teknisk mulig for Norfri å distribuere de 6 tyrkiske kanalene (Tyrkisk Pepper) til beboerne via Telias digitale TV-plattform, derfor vil disse kanalene bli fjernet fra og med 1. november 2023.


De som ønsker disse kanalene kan bestille dem privat, for de kan mottas på Uyanit TVapp. Dette koster ca. kr 600-700 per år. Etter ett år og to år er det muligheter for å få rabatt, noe som vil bety at prisen går nedover.


Norfri beklager dette, men dette er vi ikke herre over.

Styremøte 09. oktober

I styremøtet 9. oktober hadde vi besøk av Energihuset, som driver med energikartlegging og anbefaling av tiltak i forbindelse med utbedringer. Blant annet tilbyr de termografering for å se på energitap, og de kan også hjelpe oss med søknader om eventuell støtte fra Enova i forbindelse med store oppgraderinger (trolig større enn kun bytte av vinduer).
Vi kommer til å holde kontakten med dem.

Vi jobber også med budsjett for 2024 om dagen, men her er det foreløpig så mye som er uavklart at dette vil godkjennes i et senere styremøte. Det er liten tvil om at priser og renter har steget kraftig siden sist vi jobbet med budsjett, så det er mange justeringer som må på plass. Fristen for å godkjenne budsjett for 2024 er 15. november.

Vi har bestilt 12 krakker med rygg fra yrkesskolen, disse leveres til våren. Styret kommer til å vurdere behovet i de enkelte blokkene, og sette ut krakker der de trengs.