Styremøte 29. april

Styremøtet mandag ble langt, men vi fikk blant annet gjennomgått disse sakene:

 • Serviceavtale med Balco: Styret har inngått en serviceavtale med Balco. Det vil innebære en gjennomgang av samtlige balkonger med utbedring av feil. Dette er jo en stor jobb som må planlegges i samarbeid med styret og antagelig også Fyrsentralen, men vi antar at vi vil starte opp til høsten.
 • Generalforsamling: Vi ses på mandag! Husk å ta med innkallingen, og ha gjerne ferdig utfylt registreringsskjema så vi kan ha effektiv innslipp.
 • MC-parkering: Det er kommet klager på støy fra MC foran enkelte blokker. Styret har vedtatt at det opprettes MC-parkering på de store p-områdene. Beboere som rammes vil informeres om dette så snart som mulig.
 • Støy: Det kommer stadig inn klager på støy, og styret ønsker å minne om ordensreglene våre:
  • 2.1. Beboerne i boligselskapet oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene.
  • 2.2. Det skal være ro i boligselskapet mellom klokken 23:00 og 06:00. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene.
  • 2.3. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 23:00, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.
 • Samtidig minner vi om at vi bor tett i gamle bygg, så noe støy må vi tåle.

For meg er dette siste ordinære styremøte i Fjellhagen, så jeg benytter anledningen til å takk styre og beboere for mange fine møter.

Trude Williamson

Elbillading

Vi informerte i september i fjor om at ladeanlegget for elbiler ikke kunne ferdigstilles før denne våren. Dette er fordi vi må oppgradere trafoene til 400 Volt for kunne få nok effekt til å lade mange biler. Det er Glitre som utfører dette, samtidig som det må legges nye kabler inn til flere av blokkene.

Dette er nå under planlegging, og forhåpentligvis er det snart på plass – vi venter bare på oppstartsdato fra Glitre. I forbindelse med at det må kobles om i hovedtavlene vil det komme varsling om at strømmen må kobles ut i blokkene, dette vil vi informere om så fort vi vet hvilke dager trafoene skal oppgraderes.

Styremøte 15. april

I dette styremøtet gikk vi gjennom og signerte årsregnskap for 2023, og ferdigstilte innkallingen til generalforsamlingen. Den er nå på vei, og skal være delt ut til alle andelseiere senest søndag 28. april.

Nye benker er rett rundt hjørnet, disse bestilte vi fra Åssiden VGS i fjor. Benkene blir i første omgang satt der det mangler, så blir de eldste byttet ut. Styret har tatt en runde for å få oversikten.

Vi håper å se så mange som mulig på generalforsamlingen i Knutepunkt Fjell 6. mai.