Varsel om bytte av strømmålere i Fjellhagen borettslag

Som følge av en lovendring skal alle strømmålere byttes. Etter den nye forskriften er det ikke lov å ha felles måling av strøm, slik som vi har hatt det i borettslaget. De gamle målerne vil bli skiftet med nye digitale målere hos hver enkelt andelseier. Når målerne blir byttet vil hver andelseier motta strømregning direkte […]

Informasjon vedrørende prosjektet Fjell 2020

Det skal bygges nytt aktivitetshus med flerbrukshall ovenfor Fjell skole, opp mot Fjell barnehage, samt at  det skal etableres nye skolebygg på Fjell skole. Arbeidene utføres av entreprenør HENT AS. Byggeperioden er planlagt gjennomført fra januar 2018 til juli/august 2020. Det er foreløpig satt opp følgende overordnede fremdriftsplan: Støyende arbeider: I forbindelse med spunting, transport […]

Forslag til generalforsamling

Generalforsamlingen 2018 blir avholdt mandag 28.mai 2018 kl. 18:00 i storsalen på Fjell bydelshus. Forslag til generalforsamling må være oss i hende senest onsdag 14.mars kl 18:00. Alle forslag må være skriftlig, underskrivet og datert.