Smitteverntiltak rundt rørfornying

Rutinene for smittevern blir fulgt slik som myndighetene anbefaler og retningslinjer for å forhindre smitte.
Alle i firmaet arbeider etter flg. forhåndsregler:
De håndhilse ikke
De sørger for å holde en minste avstand mellom de og sine kunder på 2 m og ikke under noen omstendighet nærmere enn 1 m.
De sørger for god håndhygiene og benytter antibac eller engangsservietter med antibac
Engangshansker benyttes alltid
Engangsdresser og åndedrettsvern /munnbind osv) benyttes
Generelle hygienerutiner for arbeid med avløp følges.
Når de arbeider i leilighetene skal også våre beboere følge smitteversnregler
De skal oppholde seg i andre rom mens arbeidet pågår
I de tilfeller hvor beboere er i isolasjon eller karantene må TT-Teknikk varsles.

Vann og toalettforhold
På grunn av at vann må stenges i perioder har vi ordnet med vogner som har dusj og toalett.
3 vogner med dusj og toaletter. Det betyr 3 kabiner til hver oppgang.
I tillegg har vi avtalt at vannet skal være på fra kl 08.00 til 18.00. I denne tiden kan en benytte dusj og toaletter i egen leilighet.
Vi har også avtalt at vannet skal være på i tiden fra kl. 18.00 til kl. 08.00 når arbeidet foregår med rehabilitering av grunnledninger for spillvann og overvann.
Uten nevnte tider må en benytte cabinvognene.
Man bør tappe vann slik at man har dette i den tiden det er stengt. Forøvrig kan vann hentes i cabinvognene.
Der hvor en har bevegelsesproblemer eller andre ting som gjør at man ikke kan benytte vognene, har vi avtale om TT-Teknikk og Hjelpemiddelsentralen med portable toalettet.
Det har gått greit i de andre blokkene når arbeidet har pågått

Tilbakeføring av vann
Dersom en beboer utvikler symptomer eller settes i karantene under arbeidet kobler TT-Teknikk alt tilbake og stopper arbeidet i denne leiligheten. Dette arbeidet antas å ta ca 1 time hvor mannskapene benytter helmaske.
Når situasjonen endrer seg rent smittemessig, kobles vannet tilbake. Normalt vil det ta 1 dag.