Bestilling av plastsekker og matavfallsposer

Tor Gunnar Jorde tar over som ansvarlig for utkjøring og bestilling av plastsekker og matavfallsposer.

Utdeling skjer 3-4 ganger i året til blokkene, BA er ansvarlig for utplassering til de representive blokker. Beboere som har gått tomme tar kontakt med blokkansvarlig for utlevering.

Blokkansvarlige bestiller da direkte av Tor Gunnar Jorde på tlf. 91691351 eller på e-post torgunnar57@gmail.com

Valgkomiteen er på utkikk etter kandidater til styrearbeid

Valgkomiteen er på utkikk etter kandidater til styreverv (styremedlemmer og varamedlemmer) i Fjellhagen borettslag.
Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle det flotte borettslaget vi bor i og ønsker å jobbe for borettslagets beste.? Eller kanskje du kjenner noen som er opptatt av bomiljøet vårt?

Borettslaget trenger deg:
– Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø
– Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for borettslaget vårt
– Som er interessert i et eller flere av disse temaene: trivsel, utemiljø, informasjon, økonomi, administrasjon, rekruttering, kommunikasjon og bygningsvedlikehold.

Ved å engasjere deg får du:
– Mulighet til å lære om drift og organisering av et borettslag.
– Mulighet til å påvirke vårt bomiljø
– Kompetanse i styrearbeid.
– Utvidet nettverk i borettslaget

Alle nye styremedlemmer vil bli tilbudt kurs fra NBBO i styrearbeid.
Styremedlemmer får betalt for vervet.
Vil du vite mer eller har tips om aktuelle kandidater, ta kontakt med oss i valgkomiteen pr telefon eller på epost.
Vi håper å høre fra deg snart, på forhånd takk for engasjementet!

Svarfrist er 16. april 2022

Kontakt:
Morten Schüller: Mob: 92602125
E-post: mortsch47@hotmail.com

Arnfinn Fridlund: Mob: 94104590
E-post: arnfinn.fridlund@gmail.com

Generalforsamlingen avholdes mandag 30. mai 2022 kl 18:00