Innlegg

P-plasser om vinteren

Vinteren er på vei og vi husker vel alle hvordan den ble i fjor. Dessverre var det slik at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø. Vi ønsker å minne om et av vilkårene for å disponere p-plass er punkt 5.3 i parkerings bestemmelsene denne lyder: «Andelseier har selv ansvaret for å […]

Vedlikehold av egen p-plass

Vinteren har kommet og etter årets første snøfall ser vi at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø og bryter et av vilkårene for å disponere p-plass i henhold til borettslagets parkeringsbestemmelser punkt 5.3 som lyder slik. «Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand. Ansvar for snømåking, […]