Snø og parkering

Vi ønsker å minne om reglene som gjelder parkering nå som vinteren nærmer seg.

5.3 Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand.
Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med
leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes
plassen som gjesteplass.

Vi gjør oppmerksom på at hvis dette ikke overholdes, kan du miste plassen din ved att skiltet blir fjernet av P-komiteen.

Har du utfordringer med helse som gjør dette vanskelig, ta kontakt med en god nabo for hjelp og meld fra til styret.

Mating av Rådyr

OBS!!

Mattilsynet frykter at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke kan spre seg når hjortedyr samles rundt matfatet, og har innført forbud mot mating.

 Forbudet er innført for å hindre at denne alvorlige dyresykdommen blir utbredt i hjortedyrbestandene og tar livet av store mengder dyr, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Skrantesjuke er 100 prosent dødelig for dyrene som blir smittet, og det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin og skaper store lidelser for dyr som blir syke.

Å samle dyr rundt fôringsplasser øker smitterisikoen, framholder Mattilsynet.

HMS runde oktober

Vi har denne måneden kontrollert alle lekeplassene, det er funnet små avvik som blir fulgt opp av styre og fyrsentralen. Ser dere skader på lekeapparatene ta gjerne å meld det inn til oss, slik at det er trygt for de minste å leke ute.

Info kan sendes til kontoret@fjellhagen.no

RYDDEAKSJON HELGEN 23-25. OKTOBER

HELGEN 23-25. OKTOBER BLIR DET PLASSERT CONTAINER UTENFOR ALLE BLOKKER.
VI OPPFORDRER ALLE TIL Å RYDDE I BODER OG BALKONGER.
BRANNVESENET VIL KONTROLLERE SENERE!

====KAN IKKE KASTES I CONTAINEREN===

  • FARLIG AVFALL: Propanbokser, batterier, avfall som har inneholdt/ inneholder kjemikaler, lakk, lim, maling, parafin, bensin og/eller ol- je. PCB– og klor-parafinholdige vinduer, vinylbelegg, PUR-skum og bygg isopor/styrofoam er også farlig avfall.
  • ELEKTRISKE ARTIKLER—alle gjenstander med støpsel eller som bruker batteri.
  • OPPUSSING—Gulvbelegg med Ftalater, impregnert trevirke, takpapp,
    bygge- og rivningsavfall. Gips og gipsplater, både nye og gamle, med eller uten tapet.
  • MATAVFALL—matavfall skal alltid håndteres separat.