Styremøte 28. august

I dette styremøtet gikk vi gjennom anbud for uteområdene våre. Vi har tre plasser vi ønsker å få gjort noe med:

 • Trapp i skråning mellom p-plass og gårdsplass ved LHV 75/69. Her er rekkverket usikkert og skjevt, støttemur mot lekeplass har begynt å gi etter og trappa er vond og utrygg å gå i, særlig på vinterstid.
  • Styret har vedtatt at utbedring kan starte så fort som mulig så dette er klart til vinteren.
 • Parkering utenfor LHV 96, området nærmest hovedveien. Her er det stor ujevnhet i dekket, og beboere har opplevd at biler fryser fast om vinteren.
  • Styret har vedtatt at området rehabiliteres, dette medfører graving og oppretting av grunn, samt legging av ny asfalt. Dette vil ikke medføre forsinkelser for etablering av elbillading.
 • Opparbeiding av ny parkering mellom Dumpa og LHV 95. Vi har kjøpt ut de andre borettslagene av denne tomta, og ønsker å anlegge p-plass. Ikke bare er selve anleggsarbeidet kostbart, dette vil også ta lang tid i forbindelse med søknadsprosess med kommunen.
  • Styret har vedtatt at dette utsettes til over vinteren. Det er også svært praktisk å ha dette området tilgjengelig som riggplass i forbindelse med andre store arbeider.

Vi har også fått inn flere anbud på leilighetsdører. Prosjektet ble utvidet med trappedører i høyblokkene, og vi har nå fått inn tilbud på skifte av totalt 400 dører. Vi er helt i sluttfasen med å se på anbudene, og regner med å vedta en avtale i neste styremøte 11. september. Kort tid etter vil vi kalle inn til beboermøte med mer informasjon om pris, leveringstid og mulige betalingsordninger.

Varme i radiatorene

Det begynner å bli kaldere i lufta, og vi har fått spørsmål om når varmen slås på i radiatorene våre.

Fyrsentralen har i sine vedtekter at varmen skal skrus på tidligst 15. september, det vil si at vi får varme fra uke 38 i år.

Styremøte 21. august

Høstens første styremøte ble avholdt 21. august, og dette er sakene vi snakket om:

 • Aneo er godt i gang med elbilladeanlegg. Gjerder er satt opp, plasser merket med nye p-skilt med H-nummer og fordelerbokser er montert. I utgangspunktet skulle vi ha Easee-ladebokser, men dette er endret til et annet produkt etter problemene med Easee i EU.
  • Graving og kobling av strøm til hovedtavler/trafostasjoner gjenstår, det er ikke noe som tyder på at dette blir forsinket. Anlegget skal stå ferdig før utgangen av året.
  • Vi kaller inn til et beboermøte så fort det er klart for bestilling av ladeabonnement.
  • Styret godkjente formelt at vi ønsker å hente ut 400 volt fra trafoene til Glitre, dette er innenfor vårt budsjett for 2023, og vil gi mye bedre effekt på ladeanlegget.
 • Det er kommet ønsker om nye benker utenfor noen av blokkene våre. Vi sjekker priser og ser hva vi har mulighet til, men minner også om at dagens benker kan males og fikses på dugnad. Send en mail til kontoret, så kan vi sørge for maling til utemøbler. Det er også anbefalt å sette dem under tak om vinteren.
 • Nye skilt med oppdaterte parkeringsregler er bestilt, disse vil monteres på alle p-områdene så fort som mulig.
 • Vi har mottatt et brev fra Datatilsynet angående bruk av H-nummer på p-plassene. Dette er en personopplysning, og vi er i gang med å utarbeide en databehandleravtale. Dersom man ikke ønsker å ha H-nummer synlig på p-plass kan man reservere seg gjennom å levere inn skiltet og parkere på våre felles parkeringsplasser i Dumpa eller på Shell-tomta.
 • Norsk Brannvern er godt i gang med sjekk av røykvarslere og slukkeutstyr i leilighetene. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet av august.
 • Styret har vedtatt datoer for styremøter fram til jul.